Kiếm Vũ
Top

Bang Chiến Tranh Bá

  Ngày đăng : 07-03-2017

Giới thiệu:

 • Thời gian: 20h00 - 20h30 hằng ngày.
 • Đối tượng: Tất cả thiếu hiệp đã gia nhập Bang Hội.
 • Phần thưởng: Thẻ Bang Cống, Túi Tăng Bậc, Bang Chủ Tinh Phách
 • Cách thức tham gia:
  • Đến giờ hoạt động, chọn biểu tượng Chiến Trường  và nhấp chọn mục Bang Chiến ở Sảnh Chiến Trường.

 • Hoặc chọn biểu tượng Hoạt Động  và nhấp chọn mục Bang Chiến ở Sảnh Hoạt Động.

Bang Hội Tranh Bá

 • Chỉ có thành viên Bang mới được tham gia, sau khi vào chiến trường tranh bá. Bang chiến thắng trận trước sẽ thành bên Thủ, bang khác là bên Công
 • Giữa map Tranh Bá là Đại Tướng bên Thủ, Trấn Thủ Đại Tướng bên Thủ tử vong thì Bang gây sát thương cao nhất cho Đại Tướng sẽ trở thành bên Thủ rồi làm mới ra Trấn Thủ Đại Tướng

 • Hai bên trái phải map Tranh Bá là 【Khu Tài Nguyên】, tiêu diệt hoặc trợ công quái trong khu vực sẽ nhận tích điểm Cá Nhân và Bang
 • Thành viên bên Thủ tiêu diệt quái 【Thủ Khu Tài Nguyên】 còn tăng EXP BUFF Thủ của Trấn Thủ Đại Tướng tăng cấp BUFF

Tài nguyên Phe Công

Tài nguyên Phe Thủ

 • Trấn Thủ Đại Tướng cứ 10s sẽ tăng tích điểm Cá Nhân và Bang cho bên Thủ
 • Trước khi tổng kết, Trấn Thủ Đại Tướng cuối cùng có thể nhận lượng lớn tích điểm Bang
 • Khi tổng kết HĐ người chơi đạt 100 tích điểm mới được nhận quà.

Thưởng tiêu diệt Đại Tướng

Thưởng kết thúc Bang Chiến Tranh Bá

 • Bang thắng chiến khu 1 là Bang Xưng Bá. nhận danh hiệu vinh dự nhất toàn server và thời trang Bang Chủ
 • XH Tích Điểm Toàn Server sẽ dựa vào tích điểm kỷ lục của chiến khu

Thời trang Hoàng Long Bá Giả

Chat với chúng tôi