Kiếm Vũ
Top

BOSS Thế Giới

  Ngày đăng : 06-03-2017

Thiếu hiệp muốn tham gia tiêu diệt Boss nhanh chóng, có thể nhấp vào biểu tượng Hoạt Động -> Bá Chủ trên giao diện để trực tiếp truyền tống tới khu vực có Boss.

1. VÀO HOẠT ĐỘNG

Mở cách chơi BOSS Thế Giới trong Sảnh hoạt động, có thể chọn BOSS phù hợp yêu cầu về cấp để dịch chuyển đến vị trí của nó, nếu BOSS còn sống thì có thể khiêu chiến.

 

2. QUY TẮC HOẠT ĐỘNG

BOSS cho phép nhiều người cùng khiêu chiến, khi HP BOSS giảm xuống 60% và 30% sẽ bộc phát hộ thuẫn, sau khi phá được hộ thuẫn tiếp tục khiêu chiến BOSS.

3. PHẦN THƯỞNG

Sau khi phá vỡ hộ thuẫn, tất cả người khiêu chiến sẽ nhận được 1 cơ hội ROLL điểm, người có điểm cao nhất sẽ nhận bảo rương.

Sau khi giết xong, hệ thống sẽ phát thưởng qua thư theo xếp hạng sát thương, tất cả người chơi tham gia trong cảnh còn nhận được phần thưởng cố định, ngoài ra còn có thêm lì xì nữa đó.

Chat với chúng tôi