Kiếm Vũ
Top

Chiến Trường Loạn Đấu

  Ngày đăng : 07-03-2017

Giới thiệu

 • Thời gian: 19h00 - 19h30 hàng ngày.
 • Đối tượng: Tất cả chư vị thiếu hiệp cấp 40 trở lên
 • Phần thưởng:
  • Danh hiệu Phá Kén Hóa Rồng dành cho Top 1 sát thương.
  • Điểm Chiến Công, Vàng Khóa, Đá Cường Hóa, Túi Tăng Bậc
 • Cách thức tham gia:
  • Đến giờ hoạt động, chọn biểu tượng Hoạt Động  và nhấp chọn mục Loạn Đấu ở Sảnh Hoạt Động, chọn Tham Gia.

  • Hoặc chọn biểu tượng Chiến Trường  và chọn mục Loạn Đấu ở Sảnh Chiến Trường.

Chiến Trường Loạn Đấu

 • Sau khi chọn tham gia hoạt động, thiếu hiệp sẽ được hệ thống phân chia ngẫu nhiên vào 3 phe Chính - Tà - Ma dựa trên nguyên tắc cân bằng tổng lực chiến của các phe. Trong hoạt động không thể đổi phe.
 • Hoàn thành nhiệm vụ trong chiến trường sẽ nhận được thưởng nhân vật.
 • Diệt người phe khác sẽ nhận được điểm cá nhân.
 • Tấn công Vật Tổ Trụ sẽ nhận được điểm. Thành viên phe diệt Vật Tổ Trụ sẽ nhận được 100 điểm.

 • Thiếu hiệp đạt các mốc sát thương quy định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng (mốc tối đa 2.000 điểm).

 

 • Hạng cá nhân: Tính theo sát thương của từng cá nhân.
 • Hạng phe: Tính theo tổng sát thương của các thành viên trong phe.
 • Kết thúc hoạt động sẽ được nhận phần thưởng cá nhân và thưởng phe.
 • Danh hiệu dành cho Top 1 sát thương cá nhân:


Danh hiệu độc đáo dành cho Top 1 sát thương

Chat với chúng tôi