Kiếm Vũ
Top

CHỨC NĂNG KẾT HÔN

  Ngày đăng : 12-03-2017

Điều kiện:

  • Cả 2 nhân vật đạt LV62
  • Thân mật đạt 99
  • Cả 2 cùng sở hữu nhẫn ( mua trong giao diện SHOP )

_ Từ giao diện chính, ấn vào icon Kết Hôn

_Trong giao diện hiện ra, ấn Kết Hôn

_Nhân vật sẽ tự tìm đường đến Bà Mai. Giao diện hiện ra, Ấn Kết Hôn.

_ Giao diện cử hành hôn lễ hiện ra. Chọn lễ cưới bạn muốn và ấn Kết Hôn

Chat với chúng tôi