Kiếm Vũ
Top

CHUỖI SỰ KIỆN KHAI MỞ SERVER

  Ngày đăng : 20-03-2017

Hoạt Động 1: Đua Cấp

Thời gian: 7 ngày đầu mở server

Nội dung: 7 ngày đầu mở server, mỗi ngày đạt mục tiêu tương ứng có thể nhận phần thưởng

  • Ngày thứ 1:

  • Ngày thứ 2:

  • Ngày thứ 3:

  • Ngày thứ 4:

  • Ngày thứ 5:

  • Ngày thứ 6:

  • Ngày thứ 7:

Chat với chúng tôi