Kiếm Vũ
Top

CÔNG THÀNH CHIẾN LIÊN SERVER

  Ngày đăng : 19-05-2017

Tư Cách Tham Gia:

 • Cùng một Server Thế Giới server đã mở 2 tuần trở lên được mở Công Thành Chiến Liên SV
 • 19:00 thứ 7 hàng tuần bang có lực chiến xếp hạng 1 nhận tư cách bang chủ lực
 • Bang có lực chiến xếp hạng 2 chọn 10 thanh viên với tư cách trợ chiến
 • Ngoài ra server này có 5 vị trí trợ chiến. Tiến hành đăng ký để có thể được tham gia

Quy Tắc:

 • 20:00 thứ 7 mở Công Thành Chiến Liên SV
 • Có thể chọn 1 trong 3 Vệ Thành để vào
 • Sau khi chiếm lĩnh Vệ Thành mới được vào Vương Thành
 • Quy tắc chiến trường
 • Mỗi Thành Trì đều có trung tâm đồ đằng, huỷ hoại đồ đằng, server hạng 1 xếp hạng sát thương nhận được quyền chiếm lĩnh
 • Vương Thành cần huỷ hoại 3 thủ hộ đồ đằng mới được làm mới ra Bàn Long Đồ Đằng
 • Có thể cùng lúc chiếm 4Thành Trì,đạt được vinh dự cao nhất

Quy Tắc Thắng:

 • Chiếm lĩnh Thành Trì Đồ Đằng Trụ
 • Khi kết thúc hoạt động, vẫn còn ở trong chiến trường được nhận quà

Phúc Lợi Thành Trì:

 • Thành viên của server có phe chiếm lĩnh Vương Thành, mỗi ngày nhận 1 phần quà Thành Trì
 • Thành viên bang chủ lực Công Thành Chiến mỗi ngày nhận thêm 1 phần quà Thành Trì
 • Mỗi loại quà Thành Trì mỗi ngày chỉ nhận một lần

Thu hồi Thành Trì:

 • 19:00 thứ 7 hàng tuần thu hồi tất cả quyền sở hữu Thành Trì
 • Sau 19:00 trước khi hoạt động được mở không thể vào tham quan Thành Trì

Chat với chúng tôi