Kiếm Vũ
Top

Cửu Hoa Chi Đỉnh

  Ngày đăng : 07-03-2017

Giới thiệu:

 • Thời gian: Mở vào các ngày thứ 3 - thứ 5 - thứ 7 lúc 19h00 - 19h30.
 • Đối tượng: Nhân vật đạt cấp 40.
 • Phần thưởng: Thẻ Vàng Khóa, Hộp Đá LV3, Đá Cường Hóa
 • Cách thức tham gia:
  • Đến giờ hoạt động, chọn biểu tượng Chiến Trường  và nhấp chọn mục Cửu Đỉnh ở Sảnh Chiến Trường.

 • Hoặc chọn biểu tượng Hoạt Động  và nhấp chọn mục Cửu Đỉnh ở Sảnh Hoạt Động.

Nội dung hoạt động:

 • Có tất cả 9 tầng, mỗi tầng có Người Thần Bí canh giữ Hoa Sơn. Thiếu hiệp diệt số lượng Người Thần Bí tương ứng sẽ vào tầng kế.
 • Mỗi tầng đạt số người giết tương ứng có thể vào tầng tiếp theo,chiến trường tổng cộng có 9
 • Tầng an toàn(tầng 1、4、7、8) chết về thành hồi sinh không rớt tầng;sau khi chết 1 số lần nhất định trong khu không an toàn,về thành hồi sinh có tỷ lệ rớt xuống cấp trước. Hồi sinh bằng Hồi Sinh Đan không rớt tầng

Cửu Hoa Bí Bảo:

 • Chỉ có người chơi vào tầng 9 có thể tranh đoạt Cửu Hoa Bí Bảo   
 • Chính giữa tầng 9 mỗi 5 phút làm mới 1 bảo rương Cửu Hoa Bí Bảo,sau khi người chơi mở có thể nhận Cửu Hoa Bí Bảo
 • Người chơi giữ Cửu Hoa Bí Bảo có thể nhận buff Bí Bảo Thủ Hộ,số người trong cảnh càng nhiều,buff Bí Bảo Thủ Hộ càng mạnh
 • Giết người chơi giữ Cửu Hoa Bí Bảo,người giết trở thành người giữ mới.
 • Khi kết thúc 5 phút đếm ngược,người chơi giữ Cửu Hoa Bí Bảo sẽ nhận phần thưởng Cửu Hoa Bí Bảo,đồng thời trong cảnh làm mới lại 1 bảo rương Cửu Hoa Bí Bảo

Phần thưởng cuối cùng.

 • Chiến trường kết thúc,người chơi có tích điểm cao nhất có thể nhận danh hiệu

Chat với chúng tôi