Kiếm Vũ
Top

Đồ Giám

  Ngày đăng : 06-03-2017

Đồ giám là tính năng tích lũy đủ thẻ có thể tăng cấp Thẻ Đồ Giám. Sau khi tăng cấp, Thẻ sẽ mang lại nhiều thuộc tính và lực chiến cho nhân vật. Khi diệt quái có cơ hội nhận Thẻ Quái. Diệt quái nào sẽ nhận được thẻ của quái đó.

1. PHÂN LOẠI ĐỒ GIÁM

Hệ thống Đồ Giám là 1 hệ thống thu thập Đồ Giám trưởng thành chiến lực, chia làm 3 phần: Đồ Giám Dã Ngoại, Đồ Giám Liên Server, Đồ Giám Thiên Mệnh.

 

2. TĂNG CẤP VÀ KÍCH HOẠT ĐỒ GIÁM

Bấm vào hệ thống Đồ Giám trên giao diện chính có thể tra tiến độ thu thập Đồ Giám cá nhân và chiến lực tăng thêm.

Bấm 1 Đồ Giám trong đó, nếu chưa kích hoạt thì có thể hao đạo cụ kích hoạt Đồ Giám, nếu đã kích hoạt thì có thể hao đạo cụ tăng cấp Đồ Giám.

Nếu nguyên liệu trên người không đủ, còn có thể vào cảnh tương ứng nhận nguyên liệu thông qua hệ thống Đồ Giám.

 

Chat với chúng tôi