Kiếm Vũ
Top

GIỚI THIỆU PHỤ BẢN TIÊN GIỚI BÍ CẢNH

  Ngày đăng : 06-02-2018

 

  • Tiên Giới Bí Cảnh là nơi viễn cổ,sau khi chuyển chức có thể tham gia.
  • Mỗi ngày có thể khiêu chiến Tiên Giới Bí Cảnh tối đa 2 lần,vượt quá 2 lần sẽ không có quà.

  • Tiên Giới Bí Cảnh có độ khó cao nên kiến nghị đại hiệp và đồng đội cùng nhau chiến đấu,bắt buộc phải thành lập tổ đội từ 2 thành viên trở lên mới có thể vào phụ bản Tiên Giới Bí Cảnh.

  • Đánh bại thủ lĩnh mỗi tầng có thể nhận quà.Khi phụ bản kết thúc sẽ phát quà thủ lĩnh rớt ra.
  • Khi phụ bản kết thúc dựa theo thời gian qua ải của mỗi tầng, số người cùng bang trong đội, số người là hảo hữu trong đội để tổng kết đánh giá & gửi quà.Đánh giá càng cao quà sẽ càng xịn

Lưu ý trong quá trình tham gia Tiên Giới Bí Cảnh giữa chừng mà có thành viên rời khỏi phụ bản thì người đó sẽ không nhận được quà khi kết thúc phụ bản.

Chat với chúng tôi