Kiếm Vũ
Top

Hệ Thống Bang Phái

  Ngày đăng : 27-03-2017

Bang hội là nơi giao lưu gặp gỡ giữa những anh hùng cùng chung chí hướng. Tại đây, chư vị thiếu hiệp có thể kết giao bằng hữu để cùng nhau xông pha giang hồ, tình như huynh đệ, tương trợ lẫn nhau. Trải nghiệm niềm vui chung tay xây dựng Bang hội từng bước vang danh. Bang hội càng lớn mạnh, các thành viên càng nhận được nhiều lợi ích phong phú.

1. LẬP BANG HỘI

Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến chỉ định có thể mở hệ thống Bang Phái để gia nhập bang phái hoặc thành nhập bang phái.

Chọn thành lập bang phái xong nhập tên bang phái vào,sau đó chọn lv bang phái nhấn xác nhận, thì bang phái được tạo thành công.

 

2. GIA NHẬP BANG HỘI

Chọn một bang phái tùy ý, nhấp kiểm tra sau đó gửi yêu cầu gia nhập, sau khi được chấp nhận thì bạn đã vào bang phái thành công.

 

3. THÀNH VIÊN BANG

Thành viên bang phái chia làm:Bang chủ, Phó Bang chủ, Trưởng lão, bang chúng.

 

4. LEVEL BANG 

Trong giao diện thông tin bang phái, chọn quyên góp lệnh bài bang phái hoặc vàng, quyên góp tài sản cho bang phái, để nâng cấp Lv bang phái.Lv bang phái càng cao, mở ra lv Boss càng cao.

 

5. PHÚC LỢI BANG

Bang phái có thể tham gia tranh bá lãnh địa, bang cống đạt đến mục tiêu có thể nhận phần thưởng lãnh địa tương ứng.

 

6. KỸ NĂNG BANG

Người chơi có thể tiêu hao bang cống để học kĩ năng bang phái, tăng thuộc tính nhân vật.Sau khi rời khỏi bang phái sẽ mất kĩ năng, gia nhập lại bang phái sẽ khôi phục lại.

 

7. BOSS BANG

Mỗi ngày trong thời gian cố định, bang chủ hoặc phó bang chủ có thể triệu hồi BOSS để các thành viên khiêu chiến, sau khi khiêu chiến thành công sẽ nhận phần thưởng kích sát và phần thưởng cảnh.

Thành viên bang phái có thể tiêu hao đạo cụ Tinh Phách để nuôi dưỡng BOSS, sau khi điểm EXP đầy, tự động nâng cấp LV BOSS.

Lv 1~4 của BOSS bang phái có thể nuôi dưỡng, LV 5 thì chỉ được triệu hồi.

Chat với chúng tôi