Kiếm Vũ
Top

Hệ thống Chiến Kỵ

  Ngày đăng : 06-03-2017

Chiến Kỵ là bạn đồng hành trung thành và tận tụy. Bước đường du hiệp sẽ thuận lợi hơn khi bên cạnh chư vị đại hiệp lúc nào cũng có người bạn đường này. Không những hỗ trợ thêm về tốc độ di chuyển, Chiến Kỵ còn là nguồn sức mạnh rất lớn giúp các đại hiệp tăng tất cả các chỉ số thuộc tính của Nhân Vật.

HỆ THỐNG CHIẾN KỴ

- Cấp mở: Nhân vật đạt cấp 11 sẽ mở hệ thống Chiến Kỵ

- Tiến cấp: Dùng Chiến Kỵ Tiền Giai Đan để tiến cấp Chiến Kỵ.

- Kỹ năng Chiến Kỵ: Có tổng cộng 4 kỹ năng, có thể dùng Sách Chiến Kỵ để học, giúp tăng thuộc tính trực tiếp cho nhân vật. Gồm: Cường Thân, Phá Giáp, Mãnh Lực, Bạo Sát

- Một số hình ảnh Chiến Kỵ

Cấp 1: Truy Phong Lan

Cấp 2: Tiêu Nguyệt Sương Lan

Cấp 3: Bạo Viêm Chiến Thú

Cấp 4: Bách Long Khiết Vĩ Sư

Cấp 5: Thiên Hạ Bá Dực Hổ

Cấp 6: Phần Thiên Xích Viêm Lân

Cấp 7: Bích Linh Huyền Minh Phụng

Cấp 8: Thánh Ngự Linh Hoàng Long

Cấp 9: Bá Ngục Viêm Bạo Quân

Cấp 10: Thánh - Thương Khung

Chat với chúng tôi