Kiếm Vũ
Top

Hệ Thống Kiếm Vũ

  Ngày đăng : 06-03-2017

Hệ thống Kiếm Vũ là hệ thống nâng cấp hình tượng huyễn hóa.Người chơi hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu hệ thồng Kiếm Vũ, nhận được điểm exp cần để huyễn hóa, đạt đến exp yêu cầu có thể nâng cấp.

 

1. HUYỄN HÓA KIẾM VŨ

Kiếm Vũ nâng cấp đến lv chỉ định, sẽ kích hoạt hình tượng huyễn hóa mới.Nâng cấp Kiếm Vũ không những nhận ngoại hình ngầu,mỗi lần nâng cấp tăng thêm thuộc tính Kiếm Vũ và nhận đạo cụ.

 

2. THUỘC TÍNH

Thuộc tính Kiếm Vũ có thuộc tính cộng thêm cố định, cũng có thuộc tính phần trăm cộng thêm.

3. PHẦN THƯỞNG

Nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngày thứ 2 có thể dùng tính năng tìm lại để nhận phần thưởng nhiệm vụ Kiếm Vũ Mobi.

Chat với chúng tôi