Kiếm Vũ
Top

Hệ thống Linh Cung

  Ngày đăng : 06-03-2017

Linh Cung hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, thân cung phát sáng rực rỡ, sức mạnh to lớn. Cung tên bắn xa trăm dặm khiến kẻ địch muôn phần khiếp sợ.

Khi Linh Đồng của đại hiệp mang trên mình Linh Cung sẽ trở nên muôn phần mạnh mẽ, tăng cường hỏa lực vượt trội cho chủ nhân, giúp chặng đường chinh phục Kiếm Vũ Mobi sẽ bớt gian nan, khó khăn.

HỆ THỐNG LINH CUNG

- Cấp mở: Nhân vật đạt cấp 65 sẽ mở hệ thống Linh Cung.

- Tiến cấp: Dùng Linh Cung Đan để tiến cấp Linh Cung.

- Một số hình ảnh Linh Cung

----------
Kiếm Vũ Mobi - Gamota 
Đao Kiếm Loạn Vũ - Nhất Thống Thiên Hạ

- Trang chủ : http://kiemvu.gamota.com
- Fanpage: https://goo.gl/mk8c5b
- Groups: https://goo.gl/ajO4HD

 

Chat với chúng tôi