Kiếm Vũ
Top

Hệ thống Linh Vũ

  Ngày đăng : 06-03-2017

Không chỉ chủ nhân có cánh mà giờ đây Linh Đồng cũng có một đôi cánh lộng lẫy cho riêng mình. Đôi cánh kì diệu này sẽ giúp Linh Đồng bay cao cùng chủ nhân.

1. THUỘC TÍNH LINH VŨ

Linh Vũ có thể tăng thuộc tính cho nhân vật, bao gồm công kích, phòng thủ, HP, chính xác, né tránh, bạo kích, kiên cố. Cấp Tọa Ỷ càng cao, thuộc tính tăng càng nhiều.

Sau khi Linh Vũ tiến giai đến cấp chỉ định sẽ kích hoạt thuộc tính đặc biệt. Loại thuộc tính đặc biệt có: Sát thương bạo kích, sát thương cộng thêm, miễn giảm sát thương.

2. TIẾN GIAI LINH VŨ

Hao Linh Vũ Tiến Giai Đan là có thể tiến giai Linh Vũ, Linh Vũ tiến giai có thể tăng thuộc tính Linh Vũ. Sau khi hao Tiến Giai Đan mà tiến giai thất bại sẽ tự động tích lũy chúc phúc, điểm chúc phúc càng cao thì tỷ lệ tiến giai thành công ở lần sau càng cao.

Sau mỗi lần tiến giai thành công sẽ tự động phát phần thưởng đạo cụ tiến giai.

Sau khi tiến giai thất bại, Linh Vũ sẽ nhận thuộc tính tạm thời tiến giai nhất định, điểm thuộc tính khác nhau tùy theo điểm chúc phúc cao hay thấp. Sau khi tiến giai thành công, thuộc tính tạm thời sẽ bị thuộc tính tiến giai thay thế.

3. KỸ NĂNG LINH VŨ

Linh Vũ đạt đến số cấp chỉ định sẽ mở khóa 1 tính năng mới, kỹ năng Linh Vũ là kỹ năng trạng thái, ngẫu nhiên bộc phát hiệu quả.

4. TRANG BỊ LINH VŨ

Mỗi Linh Vũ có 3 cột trang bị, người chơi có thể cho Linh Vũ mặc trang bị Linh Vũ có yêu cầu cấp phù hợp để tăng thuộc tính Linh Vũ.

Trang bị Linh Vũ giống trang bị nhân vật, có thể cường hóa trang bị.Trang bị sau khi cường hóa có thể tăng nhiều thuộc tính.

5. TƯ CHẤT LINH VŨ

Sau khi Linh Vũ tăng đến cấp 3 có thể mở hệ thống tư chất Linh Vũ. Số cấp Linh Vũ càng cao, giới hạn cấp tư chất càng lớn.Dùng Linh Vũ Tư Chất Đan có thể tăng cấp tư chất Linh Vũ, sau khi tăng cấp tư chất Linh Vũ sẽ tăng thuộc tính cố định, đồng thời tăng thuộc tính nhân vật.

6. TRƯỞNG THÀNH

Sau khi Linh Vũ tăng đến cấp 4 có thể mở hệ thống trưởng thành Linh Vũ. Số cấp Linh Vũ càng cao, giới hạn cấp trưởng thành càng lớn.Dùng Linh Vũ Trưởng Thành Đan có thể tăng cấp trưởng thành Linh Vũ, sau khi tăng cấp trưởng thành Linh Vũ sẽ tăng thuộc tính tỷ lệ phần trăm, đồng thời tăng thuộc tính nhân vật.

Chat với chúng tôi