Kiếm Vũ
Top

HỆ THỐNG PHÂN GIẢI THỜI TRANG

  Ngày đăng : 17-04-2017
  • Chọn Nhân Vật - Trang Bị - Thời Trang - Chuyển Đổi
  • Đến giao diện Phân Giải Thời Trang để nhận Trân Bảo Tinh Thạch. 
  • Sau khi phân giải thì không thể phục hồi, chỉ nên phân giải các thời trang còn dư.
  • Trân Bảo Tinh Thạch có thể đổi vật phẩm tại giao diện Đổi Trân Bảo

Giao diện Phân Giải Thời Trang

 

Giao diện Đổi Trân Bảo

Gamota

Nhà phát hành GAMOTA | Phát hành độc quyền tại Việt Nam
Địa chỉ : Tầng 5,số nhà 11, Tòa nhà LE Building, Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình , Hà Nội
Hot line: 19006855

Chat với chúng tôi