Kiếm Vũ
Top

HỆ THỐNG PHÂN GIẢI THỜI TRANG

  Ngày đăng : 17-04-2017
  • Chọn Nhân Vật - Trang Bị - Thời Trang - Chuyển Đổi
  • Đến giao diện Phân Giải Thời Trang để nhận Trân Bảo Tinh Thạch. 
  • Sau khi phân giải thì không thể phục hồi, chỉ nên phân giải các thời trang còn dư.
  • Trân Bảo Tinh Thạch có thể đổi vật phẩm tại giao diện Đổi Trân Bảo

Giao diện Phân Giải Thời Trang

 

Giao diện Đổi Trân Bảo

Chat với chúng tôi