Kiếm Vũ
Top

Hệ Thống Pháp Khí

  Ngày đăng : 10-03-2017

Chặng đường hành tẩu giang hồ gian khó và đầy hiểm nguy, có ai không trang bị sẵn cho mình một bảo vật phòng thân? Ngay cả những vị đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy cũng có trong tay ít nhất một món vũ khí bí mật phòng khi bất trắc.

Pháp Khí là một thuật bí luyện huyền ảo. Để tu luyện hồn phách của người và tinh huyết hợp với người cầm và được linh thạch nuôi dưỡng, có thể tụ thần cường thân, tăng cường năng lực, đến điểm cực đại có thể dẫn ra bí pháp, thi triển thiên uy.

Có được Pháp Khí trong tay, khác nào có được thiên binh vạn mã. Há chẳng phải chinh phục võ lâm cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều hay sao?

HỆ THỐNG PHÁP KHÍ

- Cấp mở: Nhân vật đạt cấp 26 sẽ mở hệ thống Pháp Khí

- Tiến cấp: Dùng Pháp Khí Đan để tiến cấp Pháp Khí.

- Kỹ năng Pháp khí: Có tổng cộng 5 kỹ năng, có thể dùng Sách Kỹ Pháp Khí để học, giúp tăng thuộc tính trực tiếp cho nhân vật. Gồm: Lôi Phạt, Hộ Bích, Hộ Giáp, Né, Bối Thủy

- Một số hình ảnh Pháp Khí

Chat với chúng tôi