Kiếm Vũ
Top

HỆ THỐNG PHI TIÊN

  Ngày đăng : 18-04-2017

Nội Dung:

  • Cấp bậc: Người chơi đạt cấp 85 sẽ mở hệ thống Phi Tiên
  • Sau khi mở, người chơi vào giao diện Nhân Vật - Trang Bị - Phi Tiên
  • Hệ thống Phi Tiên gồm có 4 bậc, đạt đến điều kiện nhất định sẽ có thể tăng đến bậc sau. Tăng bậc có thể nhận càng nhiều thuộc tính cộng thêm và biến hóa kỹ năng

Chú ý:Sau khi mở hệ thống Phi Tiên người chơi mặc định là bậc 0, phải tiến hành tăng bậc mới đạt được bậc 1, s u đó mở hình tượng , kĩ năng, thuộc tính cộng thêm tương ứng.

 

Kỹ Năng Phi Tiên:

  • Khi kích hoạt Phi Tiên tương ứng thì sẽ thay đổi kỹ năng chủ động và kỹ năng nộ của người chơi.
  • 4 cấp độ Phi Tiên tương ứng với 4 bộ Kỹ Năng Phi Tiên và 4 kỹ năng Nộ tương ứng.

Kỹ năng nộ bậc 1

Kỹ năng nộ bậc 2

 

Kỹ năng nộ bậc 3

 

Kỹ năng nộ bậc 4

  • Thay đổi hiệu ứng kĩ năng: hiệu ứng kĩ năng chủ động sẽ thay đổi theo cấp bậc Phi Tiên khác nhau. Huyễn Hoá hình tượng sẽ trực tiếp Huyễn Hoá kĩ năng tương ứng.
  • Thay đổi biểu tượng kĩ năng: sau khi Huyễn Hoá Phi Tiên giao diện kĩ năng nhân vật, biểu tượng của kĩ năng giao diện chính và tên cũng sẽ thay đổi theo. 

Hình Tượng Phi Tiên:

  • Hình tượng Phi Thiên: hình tượng Phi Thiên đạt đến Phi Tiên bậc nhất định có thể dùng.
  • Danh hiệu Phi Tiên: bên phải biểu tượng VIP sẽ thêm biểu tượng Phi Tiên:  Linh Tiên, Chân Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Huyền Tiên, Tiên Quân, Tiên Tôn, Tiên Đế

  • Danh hiệu chat: trong lúc chat, bên phải tên nhân vật sẽ thêm biểu tượng Phi Tiên

Chat với chúng tôi