Kiếm Vũ
Top

Hệ thống Thần Võ

  Ngày đăng : 06-03-2017

Tương truyền, những binh khí hấp thụ tinh hoa của trời đất, nhật nguyệt này có sức mạnh hủy diệt thiên hạ. Và đây cũng là nguyên nhân gây nên bao trận huyết chiến ác liệt trên giang hồ. Anh hùng sở hữu được những Thần Binh Tuyệt Thế này trong tay như hổ mọc thêm cánh, Hàng Long Phục Hổ dễ như trở bàn tay.

HỆ THỐNG THẦN VÕ

- Cấp mở: 60

- Tiến cấp: Dùng Thần Võ Đan để tiến cấp Chiến Kỵ.

- Kỹ năng Thần Võ: Có tổng cộng 4 kỹ năng, có thể dùng Sách Thần Võ để học, giúp tăng thuộc tính trực tiếp cho nhân vật. Gồm: Phá thủ, Phá Kiên, Hù Dọa, Uy Hiếp

- Hình ảnh Thần Võ

Chat với chúng tôi