Kiếm Vũ
Top

Hệ thống Tiên Dực

  Ngày đăng : 06-03-2017

Tiên Dực trong Kiếm Vũ Mobi không chỉ làm cho ngoại hình nhân vật thêm đẹp mắt, nổi bật mà còn là một đôi cánh với uy lực vô song, hợp thể cùng với chủ nhân, đao thương bất nhập và có thể thiên biến vạn hóa ngoại hình. Sở hữu Tiên Dực giúp cho chư vị đại hiệp khuếch trương uy lực.

HỆ THỐNG TIÊN DỰC

- Cấp mở: Nhân vật đạt cấp 55 sẽ mở hệ thống Tiên Dực.

- Tiến cấp: Dùng Tiên Dực Đan để tiến cấp Tiên Dực

- Kỹ năng Tiên Dực: Có tổng cộng 4 kỹ năng, có thể dùng Sách Tiên Dực để học, giúp tăng thuộc tính trực tiếp cho nhân vật. Gồm: Thánh Ngự, Kiên, Cường Công, Cuồng Chiến.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

Chat với chúng tôi