Kiếm Vũ
Top

Hệ thống Tiên Ỷ

  Ngày đăng : 06-03-2017

Tiên Ỷ có thể tăng thuộc tính cho nhân vật, bao gồm công kích, phòng thủ, HP, chính xác, né tránh, bạo kích, kiên cố. Cấp Tọa Ỷ càng cao, thuộc tính tăng càng nhiều.

Sau khi Tiên Ỷ tiến giai đến cấp chỉ định sẽ kích hoạt thuộc tính đặc biệt. Loại thuộc tính đặc biệt có: Sát thương bạo kích, sát thương cộng thêm, miễn giảm sát thương.

 

【Tiến giai Tiên Ỷ】

Hao Tiên Ỷ Tiến Giai Đan là có thể tiến giai Tiên Ỷ, Tiên Ỷ tiến giai có thể tăng thuộc tính Tiên Ỷ. Sau khi hao Tiến Giai Đan mà tiến giai thất bại sẽ tự động tích lũy chúc phúc, điểm chúc phúc càng cao thì tỷ lệ tiến giai thành công ở lần sau càng cao.

Sau mỗi lần tiến giai thành công sẽ tự động phát phần thưởng đạo cụ tiến giai.

Sau khi tiến giai thất bại, Tiên Ỷ sẽ nhận thuộc tính tạm thời tiến giai nhất định, điểm thuộc tính khác nhau tùy theo điểm chúc phúc cao hay thấp. Sau khi tiến giai thành công, thuộc tính tạm thời sẽ bị thuộc tính tiến giai thay thế.

 

【Kỹ năng Tiên Ỷ】

Tiên Ỷ đạt đến số cấp chỉ định sẽ mở khóa 1 tính năng mới, kỹ năng Tiên Ỷ là kỹ năng trạng thái, ngẫu nhiên bộc phát hiệu quả.

 

【Trang bị Tiên Ỷ】

Mỗi Tiên Ỷ có 3 cột trang bị, người chơi có thể cho Tiên Ỷ mặc trang bị Tiên Ỷ có yêu cầu cấp phù hợp để tăng thuộc tính Tiên Ỷ.

Trang bị Tiên Ỷ giống trang bị nhân vật, có thể cường hóa trang bị.Trang bị sau khi cường hóa có thể tăng nhiều thuộc tính.

 

【Tư chất Tiên Ỷ】

Sau khi Tiên Ỷ tăng đến cấp 3 có thể mở hệ thống tư chất Tiên Ỷ. Số cấp Tiên Ỷ càng cao, giới hạn cấp tư chất càng lớn.Dùng Tiên Ỷ Tư Chất Đan có thể tăng cấp tư chất Tiên Ỷ, sau khi tăng cấp tư chất Tiên Ỷ sẽ tăng thuộc tính cố định, đồng thời tăng thuộc tính nhân vật.

 

【Trưởng thành Tiên Ỷ】

Sau khi Tiên Ỷ tăng đến cấp 4 có thể mở hệ thống trưởng thành Tiên Ỷ. Số cấp Tiên Ỷ càng cao, giới hạn cấp trưởng thành càng lớn.Dùng Tiên Ỷ Trưởng Thành Đan có thể tăng cấp trưởng thành Tiên Ỷ, sau khi tăng cấp trưởng thành Tiên Ỷ sẽ tăng thuộc tính tỷ lệ phần trăm, đồng thời tăng thuộc tính nhân vật.

 

Chat với chúng tôi