Kiếm Vũ
Top

Hộ Tống Mỹ Nhân

  Ngày đăng : 06-03-2017

Giang hồ hiểm ác,chú Biêu của Phủ Thiên Ứng mỗi ngày đều cần rất nhiều giang hồ hiệp sĩ giúp hộ tống mỹ nhân.Đương nhiên, phần thưởng sẽ rất phong phú nha. Mỗi ngày 15:30-16:00、18:30-19:00,hộ tống/ngăn chặn thành công, còn nhận được phần thưởng gấp đôi!

Mỹ nhân gồm 4 người, tương ứng với độ khó phẩm chất khác nhau,tiêu hao lệnh mỹ nhân có tỉ lệ tăng phẩm chất mỹ nhân,làm mới đến Trần Viên Viên phẩm chất cao nhất,còn nhận thêm phần thưởng 60 vàng.Mỗi người mỗi ngày chỉ có 3 lần hộ tống,nhớ để giành vào lúc nhân hai hãy dùng!

 

Chat với chúng tôi