Kiếm Vũ
Top

HƯỚNG DẪN THAM GIA HOẠT ĐỘNG ÔN TUYỀN

  Ngày đăng : 13-03-2017

Hoạt động Ôn Tuyền giúp người chơi nhận được lượng EXP cực lớn (gấp 20 lần so với ngồi thiền bình thường).

Thời gian: 12h00 - 12h30 và 18h00 - 18h30

_ Từ giao diện chính, ấn chọn Ôn Tuyền

_ Tại cửa sổ hiện ra, nhấp chọn THAM GIA 

_ Trong giao diện Ôn Tuyền, bạn có thể sử dụng chức năng Song Tu để nhận được nhiều EXP hơn.

Tham gia Dự Đoán: mỗi 5 phút sẽ có một vòng dự đoán.

_ Tại gioa diện Song Tu, nhấp chọn  icon Đoán

Giao diện Dự Đoán sẽ mở ra các ứng viên, Nhấp chọn nhân vật bạn muốn cược.

_ Phần thưởng tham gia sẽ được gửi qua thư sau khi kết thúc hoạt động.

 

 

 

 

Chat với chúng tôi