Kiếm Vũ
Top

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

  Ngày đăng : 17-03-2017

Thời gian: Mở server 7 ngày mua kế hoạch đầu tư, sau khi mua hoạt động sẽ kéo dài đến khi nhận hết mới kết thúc

Nội dung: Sau khi mua kế hoạch đầu tư, mỗi ngày có thể nhận thưởng. VIP6 có phần thưởng cộng thêm .

Phần quà đầu tư

Chú ý:

1. Phần thưởng trên nếu không có gì đặc biệt thì mặc định là khoá.

2 .Trong 7 ngày mở server mua kế hoạch đầu tư bất kì 1 ngày, đều có thể nhận bù phần thưởng chưa nhận trước đó.

3 .Sau khi trở thành VIP6 có thể nhận bù phần thưởng VIP 6 chưa nhận trước đó.

4. Sau khi nhận hết phần thưởng hoạt động,icon hoạt động sẽ biến mất.

Chat với chúng tôi