Kiếm Vũ
Top

Kĩ Năng Nhân Vật

  Ngày đăng : 10-03-2017

【Phân loại kĩ năng】

Người chơi có thể học kĩ năng để tăng lực chiến nhân vật,kĩ năng có thể học gồm 4 loại:kĩ năng chủ động, kĩ năng bị động, kĩ năng nộ khí và kĩ năng BUFF.

 

【Kĩ năng chủ động】

Trong quá trình nâng cấp, người chơi sẽ lần lượt mở khóa kĩ năng chủ động chỉ định.

Kĩ năng chủ động chia làm tấn công gần và đả kích viễn trình.Kĩ năng có phần trăm sát thương và sát thương cố định bỏ qua phòng thủ.Sử dụng kĩ năng tấn công liên tục có thể tạo thành nhiều đoạn sát thương.Dùng 1 lần kĩ năng độ thành thạo tăng 1, đạt đến độ thành tạo nhất định có thể nâng cấp.

【Kĩ năng bị động】

Kĩ năng bị động có thể tăng thuộc tính bản thân người chơi.Nâng cấp kĩ năng bị động cần tiêu hao sách kĩ năng.

Kĩ năng bị đông gồm:tấn công, phòng thủ, sinh mệnh, chính xác, tránh né, bạo kích, kiên nhẫn.

【Kĩ năng nộ khí】

Kĩ năng nộ khí là sau khi điểm nộ khí đã đầy, có thể thi triển 1 lần kĩ năng toàn màn hình

Mỗi lần kích sát 1 quái vật, có thể tăng 1 điểm nộ khí, đạt đến nộ khí giới hạn có thể thi triển.

 

【Kĩ năng BUFF】

Trong điều kiện chỉ định, sẽ tự động tác động 1 BUFF hoặc thi triển DEBUFF cho mục tiêu tấn công.

VD:tỉ lệ phát động mục tiêu, phát động HP nhân vật, tự động thi triển, phát động khi bị tấn công.

Chat với chúng tôi