Kiếm Vũ
Top

Lãnh Địa Chiến

  Ngày đăng : 20-03-2017

Giới thiệu:

 • Thời gian: 20h00 - 20h30. Ngày thứ 8 mở server mở hoạt động
 • Đối tượng: Tất cả các chư vị thiếu hiệp
 • Phần thưởng: Thẻ Vàng Khóa, Đá Cường Hóa, Hộp Đá LV 2
 • Cách thức tham gia:
  • Đến giờ hoạt động, chọn biểu tượng Chiến Trường  và nhấp chọn mục Lãnh Địa ở Sảnh Chiến Trường.

 • Hoặc chọn biểu tượng Hoạt Động  và nhấp chọn mục Lãnh Đia Tranh Bá ở Sảnh Hoạt Động.

Lãnh Địa Chiến

 • Khai chiến:
  • Căn cứ vào xếp hạng, lần lượt tiến hành đối chiến.
  • 10 lãnh địa toàn server. Bang hạng 1 và 2 tranh đoạt thành 1 và 2, Bang hạng 3 và 4 tranh đoạt thành 3 và 4, và cứ lần lượt như vậy.
 • Vào chiến trường diệt quái Tài Nguyên để nhận tài nguyên, dùng để đổi vũ khí công thành. Vũ khí có tầm bắn xa có thể khắc chế Tháp Tên.
 • Tiễn Tháp gây nhiều sát thương cho người và vũ khí của phe địch. Nếu Tiễn Tháp trước không bị hủy thì Tiễn Tháp sau và Cờ Bang sẽ nhanh chóng hồi phục sinh lực.
 • Tấn công Tháp Tên, diệt người của phe đối phương và diệt quái giúp người phe mình sẽ nhận được điểm cá nhân và điểm bang hội.

 • Mỗi 10 giây, Cờ Bang sẽ tăng điểm cá nhân và điểm bang 1 lần cho phe mình.

      Phân định Thắng - Thua

 • Hạ Cờ Bang của đối phương sẽ là bên thắng.

 • Nếu hết thời gian hoạt động nhưng Cờ Bang không bị hạ thì điểm bang bên nào cao hơn sẽ thắng.

      Dự Đoán: Mỗi trận Lãnh Địa Chiến chỉ được dự đoán cho 1 bang.

Chat với chúng tôi