Kiếm Vũ
Top

PHIÊN BẢN MỚI - Càn Khôn Vinh Diệu

  Ngày đăng : 25-02-2019

Nội Dung Cập Nhật:

1.Hệ thống Càn Khôn (bao gồm tăng cấp, tăng bậc và kỹ năng Càn Khôn)

Kích hoạt Càn Khôn sẽ nhận ngay hộ thể điểm phòng thủ Càn Khôn, điểm phòng thủ có thể hấp thụ ST khi nguời chơi tiến hành PVP, tăng cấp và tăng bậc Càn Khôn có thể tăng điểm phòng thủ Càn Khôn, tăng cấp Càn Khôn còn có thể tăng phần trăm hấp thụ ST của Càn Khôn, khi PVP thoát khỏi chiến đấu khoảng 15 giây sau có thể dần dần hồi phục điểm phòng thủ.

 • Tăng cấp Càn Khôn: tiêu diệt quái từ LV40 trong dã ngoại Hồng Hoang có thể nhận được EXP Càn Khôn; Mỗi khi tiêu diệt 1 quái sẽ nhận 5 EXP Càn Khôn; Có thể dùng Càn Khôn Đan để nhân thêm EXP Càn Khôn; Mỗi ngày có thiết lập giới hạn nhận EXP Càn Khôn, vuợt quá giới hạn sẽ không nhận EXP được nữa;
 • Tăng bậc Càn Khôn: Cấp Càn Khôn sẽ giới hạn số bậc tối đa có thể tăng bậc: LV1~20 tối đa có thể tăng lên bậc 1, LV21~40 tối đa có thể tăng lên bậc 2, LV41~70 tối đa có thể tăng lên bậc 3, LV71~100 tối đa có thể tăng lên bậc 4, LV101~140 tối đa có thể tăng lên bậc 5, LV141~180 tối đa có thể tăng lên bậc 6, LV181~220 tối đa có thể tăng lên bậc 7, LV221~260 tối đa có thể tăng lên bậc 8, LV261~300 tối đa có thể tăng lên bậc 9, LV301~350 tối đa có thể tăng lên bậc 10;<br>Phân giải Đá Càn Khôn nhận điểm Càn Khôn, tiêu hao điểm Càn Khôn để tăng sao và tăng bậc
 • Kỹ năng Càn Khôn: Càn Khôn tăng đến LV30 sẽ học được kỹ năng Càn Khôn thứ 1, kể từ đó phải dùng sách kỹ năng mới có thể tăng cấp luyện tập kỹ năng Càn Khôn tương ứng.

2.Hệ thống Vinh Diệu

 • Tính năng này tổng cộng có 12 Tước Vị Vinh Diệu, mỗi Tước Vị đều có 10 cấp
 • Hoàn thành nhiệm vụ Thành Tựu Vinh Diệu nhận được điểm số Vinh Diệu, khi điểm số Vinh Diệu đáp ứng được điều kiện yêu cầu sẽ tăng cấp Tước Vị ngay, cấp Tước Vị đạt LV10 xong, sẽ có thể thăng Tước Vị
 • Thành Tựu Vinh Diệu được chia làm 5 loại, Vinh Diệu Vô Địch, Vinh Diệu Hệ Thống, Vinh Diệu So Tài, Vinh Diệu Cách Chơi, Vinh Diệu Hợp Tác, mỗi loại Vinh Diệu đều có Thành Tựu Vinh Diệu tương ứng
 • Tăng cấp Tước Vị và thăng Tước Vị đều nhận được thuộc tính nhân vật nhất định
 • Sau khi thăng Tước Vị xong, nhân vật sẽ sở hữu huy hiệu Tước Vị mới, huy hiệu này cũng sẽ hiển thị ở trước tên nhân vật.

3.Hệ thống Huân Chương

 • Sau khi Tước Vị đạt đến cấp nhất định, thì có thể mở bộ phận Huân Chương, mở ra sẽ có thể trang bị Huân Chương, tăng LC
 • Thuộc tính Huân Chương được chia làm thuộc tính cơ bản và thuộc tính Vinh Diệu, phẩm chất càng cao, thuộc tính càng cao
 • Sau khi mở bộ phận, có thể tiêu hao Huân Chương hoặc Tâm Vinh Diệu để cường hóa, thuộc tính cường hóa cần mang Vinh Diệu xong mới có thể kích hoạt, Huân Chương không cùng phẩm chất có thể kích hoạt thuộc tính cường hóa khác nhau: Lục: LV10, Lam: LV15, Tím: LV20, Cam: LV30, Đỏ: LV40, Đa Sắc: LV50
 • Thu thập nhiều Huân Chương xong, có thể kích hoạt hiệu quả cả bộ.

4.Bảng Khuynh Tâm Ôn Tuyền

Vào Ôn Tuyền tiến hành tặng quà cho người mình thích để nhận thưởng

5.Tăng bậc Danh Hiệu

6.Tự định nghĩa Danh Hiệu

7.Tính năng đổi Làm Đẹp

8.Tính năng Giải Duyên

Tới Bà Mai để tiến hành giải duyên mà không cần đối phương đồng ý

9.Tính năng Bảo Hạp Tình Yêu

Thêm nhiều phầ quà cho các cặp đôi khi Kết Duyên thành công và mua bảo hạp

10.Mở thêm PB Hồng Hoang LV60

11. Thêm VIP 16 + 17 +18

Chat với chúng tôi