Kiếm Vũ
Top

PHIÊN BẢN MỚI - Lấy 1 Địch Trăm

  Ngày đăng : 25-04-2019

Nội Dung Cập Nhật:

1.Hoạt động " Lấy 1 Địch Trăm "

• Lấy 1 Địch Trăm 00:00 thứ 3 hàng tuần mở báo danh, 20:00 mở quá trình thi đấu

• Lấy 1 Địch Trăm chia thành Giải Tư Cách và Giải Thủ Lôi

---Giải Tư Cách---

+ Người chơi vào giao diện chờ, hệ thống sẽ tự động tìm đối thủ

Lưu ý: Trong giao diện, cứ 5s người chơi được nhận 1 lần nhiều EXP, nếu đã chuyển chức Hồng Hoang, sẽ nhận EXP Hồng Hoang

+ Trong thời gian Giải Tư Cách người chơi có tổng cộng 6 vòng chiến đấu, chiến đấu kết thúc nhận tích điểm

Lưu ý: Hạ đối thủ càng nhanh, tích điểm nhận được càng cao!

+ Sau khi kết thúc Giải Tư Cách, căn cứ xếp hạng tích điểm của người chơi chọn ra người trở thành Lôi Chủ, người khác thì trở thành người khiêu chiến ở Giải Thủ Lôi

---Giải Thủ Lôi---

+ Giải Thủ Lôi chia thành 6 vòng 1V2, 1V4, 1V6, 1V10, 1V16, 1V32, Lôi Chủ phải đấu cùng lúc với nhiều người khiêu chiến

Lưu ý: Trong giao diện, cứ 5s người chơi được nhận 1 lần nhiều EXP, nếu đã chuyển chức Hồng Hoang, sẽ nhận EXP Hồng Hoang

+ Thủ Lôi thành công, Lôi Chủ vào chiến đấu vòng kế, Thủ Lôi thất bại, Lôi Chủ trở thành người khiêu chiến tham gia khiêu chiến Lôi Chủ còn lại

+ Tất cả Lôi Chủ đều thua hoặc đạt đến giai đoạn 1V32, Giải Lôi Đài kết thúc

+ Người chơi nhận quà qua thư

+ Căn cứ theo số vòng khiêu chiến thành công Lôi Chủ được nhận quà mỗi ngày

2.Tính năng Thiên Thú Hồn Khí

• Mỗi Thiên Thú Tinh Phách tương ứng 1 bộ Thiên Thú Hồn Khí, rèn Tinh Phách đến cấp nhất định hoặc thu thập Mảnh Hồn Nhãn chỉ định được kích hoạt Thiên Thú Hồn Nhãn

• Thiên Thú Hồn Khí tổng cộng có 8 vị trí Hồn Khí cùng 1 Trung Tâm Hồn Khí, Trang Bị Hồn Khí được tăng nhiều thuộc tính, phẩm chất và số sao Hồn Khí càng cao, Lực Chiến càng lớn; Khi Trung Tâm Hồn Khí trong bộ Hồn Khí đủ điều kiện, được kích hoạt hiệu quả Trung Tâm, tăng nhiều Lực Chiến

• Thiên Thú Hồn Khí có hiệu quả bộ, thu thập 4/6/8 món Hồn Khí cùng phẩm chất được kích hoạt

• Hồn Khí dư có thể phân giải, Kết Tinh Hồn Khí nhận được dùng để tiến hành Cường Hóa Hồn Khí , mỗi Kết Tinh Hồn Khí tăng 1 điểm EXP Cường Hóa

• Giới hạn cấp Cường Hóa Hồn Khí của Lục, Lam, Tím, Cam, Đỏ, Đa Sắc lần lượt là 0, 10, 20, 30, 40, 50

3.Bí cảnh Mê Vụ Lâm

• Vào Mê Vụ Lâm bằng cách mua Vé Vào Mê Vụ trong Tiệm, sau đó chọn tầng Mê Vụ Lâm muốn vào

• Trong bí cảnh có thể tiêu diệt Boss + quái để nhận thưởng hấp dẫn

• Dùng chìa khóa (có thể mua trong Tiệm) để mở báu vật chứa trong Đồ Đằng

4.Tính năng Đấu Khí

• Nhấp Tăng Ngay, trực tiếp tốn Đấu Khí Đan trong túi, tăng cấp Đấu Khí, nhận hiệu quả thuộc tính và Lực Chiến!

• Đấu Khí đạt cấp 1, 100, 150, 200, 300 được mở khóa kỹ năng Đấu Khí

• Nhấp hình Đấu Khí Đan, có thể tiêu hao Đấu Khí Đan tăng thuộc tính

• Cấp Đấu Khí sẽ ảnh hưởng dùng Đấu Khí Đan, cấp 20 được dùng 10 viên, cấp 40 được dùng 20 viên, cấp 60 được dùng 35 viên, cấp 80 được dùng 55 viên, cấp 100 được dùng 75 viên, cấp 120 được dùng 105 viên, cấp 140 được dùng 135 viên, cấp 160 được dùng 165 viên, cấp 180 được dùng 205 viên, cấp 200 được dùng 245 viên, cấp 220 được dùng 285 viên, cấp 240 được dùng 335 viên, cấp 260 được dùng 385 viên, cấp 280 được dùng 435 viên, cấp 300 được dùng 485 viên

5.Tính năng thu thập bộ đồ ngoại quan

• Giao diện thu thập ngoại quan nằm ở phần Trang Bị ở mục Nhân Vật

• Dựa vào các thu thập theo từng bộ ngoại quan có thể nhận hiệu quả tăng thuộc tính vĩnh viễn

 6.Tính năng Clone quái vật

• Sở hữu thẻ Clone khi mua trong Tiệm

• Có 3 loại: thẻ 7ngày, 15ngày, 30 ngày

• Sau khi tiến hành dùng sẽ sở hữu 1 ngoại trang của Boss kèm thuộc tính hiệu quả kèm theo

• Tối đa có thể sở hữu 3 ngoại trang khác nhau cho nhân vật

 7.Tàng Bảo Đồ

• Có thể mua từ Tiệm để sở hữu Tàng Bảo Đồ

• Có 2 loại : Tàng Bảo Đồ hiếm và Tàng Bảo Đồ Chí Tôn

• Thu thập mảnh Thượng,Trung,Hạ có thể hợp thành Tàng Bảo Đồ cực hiếm

• Mỗi ngày có thể dùng 35 lần tầm bảo

8.Thêm Long Văn mới

9.Tính năng đổi màu tên nhân vật và màu chữ chat

• Chọn màu tên nhân vật hoặc màu chữ chat sau đó tiến hành kích hoạt

• Người chơi phải sở hữu Thẻ màu được mua trong Tiệm để có thể kích hoạt thay đổi màu sắc

10.Tính năng mang 3 Danh Hiệu cùng lúc

• Trong giao diện Danh Hiệu tiến hành chọn tối đa 3 danh hiệu mong muốn để đeo

Chat với chúng tôi