Kiếm Vũ
Top

Phụ Bản Cốt Truyện

  Ngày đăng : 06-03-2017

Lên cấp cao sẽ mở thêm phó bản cốt truyện mới, và phần thưởng cũng sẽ gia tăng tương ứng, mỗi phó bản sẽ có 1 Boss Phó Bản.

1. VÀO PHỤ BẢN

Qua ải phụ bản cốt truyện thành công,nhận được trang bị và nguyên liệu nâng cấp tương ứng độ khó cốt truyện.Chọn phụ bản một người → phụ bản cốt truyện,mở giao diện phụ bản.

 

2. QUY TÁC

Phụ bản cốt truyện mỗi ngày thiết lập lại số lần khiêu chiến,dùng vàng để mua thêm số lần khiêu chiến,VIP càng cao số lần mua càng nhiều,đạt đến số lần nhất định còn được nhận nhân hai phần thưởng

3. PHẦN THƯỞNG

Đối với phụ bản cốt truyện đã vượt ải, được càn quét nhanh,trực tiếp hoàn thành nhận thưởng.

Chat với chúng tôi