Kiếm Vũ
Top

Phụ Bản Kinh Nghiệm

  Ngày đăng : 06-03-2017

Khi vào phó bản kinh nghiệm, đại hiệp sẽ phải vượt lần lượt từng ải với độ khó tăng dần. Ải càng cao, phần thưởng EXP nhận được càng nhiều.

1. VÀO PHỤ BẢN

Phụ bản kinh nghiệm dùng để nâng cấp nhân vật,chọn phụ bản một người → phụ bản kinh nghiệm,mở giao diện phụ bản.

 

2. QUY TẮC PHỤ BẢN

Phụ bản kinh nghiệm mỗi ngày 24:00 thiết lập lại, sau khi thiết lập người chơi sẽ được khiêu chiến lại đợi thứ 1, sẽ ghi nhận số đợt khiêu chiến ngày hôm đó, lần khiêu chiến tiếp sẽ được bắt đầu từ số đợt khiêu chiến lần trước.Trong thời gian chỉ định không giết hết quái hoặc bị quái giết chết thì khiêu chiến kết thúc.Mỗi lần giết xong 1 đợt quái, thuộc tính đợt quái tiếp theo sẽ mạnh lên.

 

3. PHẦN THƯỞNG PHỤ BẢN

Phụ bản kinh nghiệm có tính năng càn quét nhanh, người chơi có thể càn quét nhanh số đợt đã khiêu chiến và nhận thưởng, lần đầu vượt ải số đợt mới sẽ nhận phần thưởng qua ải lần đầu, mỗi 5 đợt có phần thưởng cộng thêm.

Chat với chúng tôi