Kiếm Vũ
Top

Phụ Bản Tăng Bậc

  Ngày đăng : 06-03-2017

Mỗi phó bản khi khiêu chiến thành công sẽ thưởng một loại tăng bậc đơn nhất định. Đại cần vượt tất cả các phó bản để thu thập tất cả các nguyên liệu tăng bậc.

1. VÀO PHỤ BẢN

Phụ bản Tăng Bậc là phụ bản quan trọng kiếm đạo cụ để nâng cấp nhân vật, tiến giai chiến kỵ, nâng cấp thần binh.Chọn phụ bản một người → Phụ bản Tăng Bậc, mở giao diện phụ bản.

2. QUY TẮC

Phụ bản Tăng Bậc mỗi ngày mặc định khiêu chiến 1 lần, sau khi người chơi hoàn thành khiêu chiến có thể thiết lập lại khiêu chiến lần nữa, lv VIP càng cao, số lần thiết lập lại càng nhiều.

3. PHẦN THƯỞNG

Lần đầu vượt ải sẽ nhận phần thưởng vượt ải đầu tiên.Thiết lập lại đạt đến số lần chỉ định, nhân đôi phần thưởng rớt ra.

Chat với chúng tôi