Kiếm Vũ
Top

Phụ Bản Thiên Mệnh

  Ngày đăng : 06-03-2017

Phụ bản Thiên Mệnh là nơi thu thập nguyên liệu chính để nâng cấp La Ma.

【Vào phụ bản】

Phụ bản Thiên Mệnh mở theo lv nhân vật, Chọn phụ bản một người → Phụ bản La Ma,mở giao diện phụ bản.

 

【Quy tắc】

Phụ bản La Ma mỗi ải đều có 30 đợt quái vật, trong thời gian giới hạn phải giết hết quái vật mỗi đợt.Nếu trong thời gian giới hạn không giết hết hoặc bị quái vật giết chết, thì khiêu chiến kết thúc.Phụ bản La Ma mỗi ngày 24:00 thiết lập lại, ải đã khiêu chiến qua có thể khiêu chiến lại 1 lần.Ngày thứ 2 khiêu chiến lại ải đã vượt qua, nhân vật sẽ nhận được BUFF nhân đôi lực tấn công.

 

【Phần thưởng】

Qua ải nhận được tiền tệ tuyến trưởng thành La Ma Mật Tàng hoặc nguyên liệu đột phá.

Chat với chúng tôi