Kiếm Vũ
Top

Phụ Bản VIP

  Ngày đăng : 06-03-2017

Phó bản dành riêng cho VIP, thiếu hiệp chỉ cần đạt cấp VIP yêu cầu sẽ được mở phó bản tương ứng.

1. VÀO PHỤ BẢN

Phụ bản VIP chỉ mở cho người chơi VIP, lv VIP càng cao phụ bản mở càng nhiều.Chọn phụ bản một người → Phụ bản VIP,mở giao diện phụ bản.

2. HẠN CHẾ LEVEL

Phụ bản VIP có hạn chế lv VIP, đạt đến lv VIP chỉ định mới vào được phụ bản VIP tương ứng.

3.. QUY TẮC

Phụ bản VIP phải khiêu chiến từ lv thấp đến lv cao, Mỗi 24:00 thiết lập lại, mỗi phụ bản chỉ được cơ hội khiêu chiến 1 lần và không được mua thiết lập lại.

Chat với chúng tôi