Kiếm Vũ
Top

SỰ KIỆN GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

  Ngày đăng : 04-04-2017

HOẠT ĐÔNG 1: ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ

Thời gian: 0h 04/04 - 23h59 07/04

Nội dung:

 • Trong thời gian hoạt động người chơi đăng nhập mỗi ngày có thể miễn phí nhận thưởng 1 lần.
 • Sau khi miễn phí nhận thưởng, hôm đó nạp bất kì mệnh giá nào, có thể nhận thêm 1 lần phần thưởng. Mỗi ngày 0h thiết lập lại trạng thái nhận
 • Người chơi liên tục đăng nhập 4 ngày có thể nhận thêm phần thưởng.

 

HOẠT ĐÔNG 2: TÍCH LŨY TIÊU PHÍ

Thời gian: 0h 04/04 - 23h59 07/04

Nội dung:

 • Trong thời gian hoạt động, mức tiêu phí của người chơi đạt số lượng chỉ định sẽ nhận phần thưởng tương ứng.
 • Nếu hoạt động kết thúc, có người chơi chưa nhận thì phần thưởng sẽ gửi qua thư cho người chơi.

HOẠT ĐÔNG 3: BXH BIẾN THÂN

Thời gian: 0h 04/04 - 23h59 07/04

Nội dung:

 • Trong thời gian hoạt động, người chơi biến thân sẽ được xếp hạng biến thân
 • Sau khi kết thúc tiến hành tổng kết, hệ thống sẽ gửi phần thưởng qua thư cho người chơi trong BXH
 • Mỗi 5 phút làm mới BXH 1 lần, 23:59 kết thúc hoạt động và tổng kết.

HOẠT ĐÔNG 4: BXH BỊ BIẾN THÂN

Thời gian: 0h 04/04 - 23h59 07/04

Nội dung:

 • Trong thời gian hoạt động, người chơi bị biến thân sẽ được xếp hạng.
 • Sau khi kết thúc tiến hành tổng kết, hệ thống sẽ gửi phần thưởng qua thư cho người chơi trong BXH.
 • Mỗi 5 phút làm mới BXH 1 lần, 23:59 kết thúc hoạt động và tổng kết

Chat với chúng tôi