Kiếm Vũ
Top

SỰ KIỆN MÙA HÈ RỰC RỠ

  Ngày đăng : 26-07-2017

HOẠT ĐÔNG 1: ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ

Thời gian: 0h 27/07 - 23h59 31/07

Nội dung:

  • Trong thời gian hoạt động người chơi đăng nhập mỗi ngày có thể miễn phí nhận thưởng 1 lần.
  • Sau khi miễn phí nhận thưởng, hôm đó nạp bất kì mệnh giá nào, có thể nhận thêm 1 lần phần thưởng. Mỗi ngày 0h thiết lập lại trạng thái nhận
  • Người chơi online trong đủ 5 ngày liên tục sẽ nhận thêm phần quà.

Quà Đăng Nhập

 

HOẠT ĐÔNG 2: TÍCH TIÊU MỖI NGÀY

Thời gian: 0h 27/07 - 23h59 31/07

Nội dung:

  • Trong thời gian hoạt động, mức tích lụy tiêu phí của người chơi mỗi ngày đạt số vàng chỉ định sẽ nhận phần thưởng tương ứng.
  • Nếu hoạt động kết thúc, có người chơi chưa nhận thì phần thưởng sẽ gửi qua thư cho người chơi.

 

HOẠT ĐÔNG 3: ĐỔI THẦN BÍ

Thời gian: 0h 27/07 - 23h59 31/07

Nội dung:

  • Trong thời gian hoạt động, dùng đạo cụ Thẻ Biến Thân để đổi các phần thưởng tương ứng.

 

 

Thời trang " Kim Bích Huy Hoàng"

 

Danh hiệu " I'm So Hot"

 

HOẠT ĐÔNG 4: BIẾN THÂN

Thời gian: 0h 27/07 - 23h59 31/07

Nội dung:

  • Trong thời gian hoạt động, dùng thẻ Biến Thân với bản thân. Có thể dựa vào số lần biến thân để xếp hạng. Khi kết thúc hoạt động sẽ phát quà theo xếp hạng tương ứng.

 

Danh hiệu " Mùa Hè Rực Rỡ"

HOẠT ĐÔNG 5: BỊ BIẾN THÂN

Thời gian: 0h 27/07 - 23h59 31/07

Nội dung:

  • Trong thời gian hoạt động, bị bạn bè dùng thẻ Biến Thân với bản thân. Có thể dựa vào số lần biến thân để xếp hạng. Khi kết thúc hoạt động sẽ phát quà theo xếp hạng tương ứng.

 

Danh hiệu " FA Muôn Năm"

 

HOẠT ĐÔNG 5: BỊ BIẾN THÂN

Thời gian: 0h 27/07 - 23h59 31/07

Nội dung:

  • Phụ bản thiên mệnh, phụ bản liên server, quái dã ngoại có tỷ lệ đánh rớt Thẻ Biến Thân.

 

Lưu ý:

  • Đạo cụ Thẻ Biến Thân có hiệu lực đến hết ngày 23h59 31/07/2017
Chat với chúng tôi