Kiếm Vũ
Top

SỰ KIỆN TẾT TRUNG THU

  Ngày đăng : 28-09-2017

HOẠT ĐỘNG 1:  QUÀ ĐĂNG NHẬP

Thời gian:  0h 29/09 – 23h59 04/10

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi đăng nhập mỗi ngày có thể miễn phí nhận được.

Đăng nhập liên tục trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ nhận được danh hiệu.

Sự kiện “Quà đăng nhâp”

 

HOẠT ĐỘNG 2: TÍCH LUỸ NẠP

Thời gian: 29/09 – 04/10

Nội dung:

 • Trong thời gian hoạt động, mức tích luỹ nạp của người chơi mỗi ngày đạt số vàng chỉ định sẽ nhận phần thưởng tương ứng.
 • Nếu hoạt động kết thúc, có người chơi chưa nhận thì phần thưởng sẽ gửi qua thư cho người chơi.
 • Trong thời gian hoạt động không thiết lập lại tiến độ

Hoạt động “Tích luỹ nạp”

 

HOẠT ĐỘNG 3: KHUYẾN MÃI

Thời gian: 29/09 – 04/10

Nội dung:

 • Trong hoạt động, có thể mua các gói quà với giá khuyến mãi, thấp nhất được khuyến mãi 90%. Có thể làm mới ra Quà Mừng Kỷ Niệm
 • Mỗi ngày có thể làm mới 6 lần, lần đầu miễn phí, 5 lần sau tốn 188 vàng
 • Mỗi ngày được mua nhiều nhất 6 gói quà.
 • 0h mỗi ngày reset đạo cụ và số lần làm mới miễn phí.

Hoạt động “Khuyến mãi“

 

HOẠT ĐỘNG 4:  ĐỔI THẦN BÍ

Thời gian: 29/09 – 04/10

Nội dung:

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, thu thập đủ dụng cụ để đổi phần thưởng ứng.
 • Trong hoạt động, không reset số lần đổi

Hoạt động “Đổi thần bí”

 

Danh hiệu” Tết Trung Thu”

Thời trang “ Kim Qua Thiết Mã”

 

HOẠT ĐỘNG 5: CUỒNG HOAN X2

Thời gian: 29/09 – 04/10

Nội dung:

 • Cuồng hoan x2 là 1 hoạt động phúc lợi nằm trong hoạt động ngày lễ, tập hợp nhiều hoạt động phúc lợi toàn dân 
 • Số ngày khác nhau phúc lợi set  khác nhau

  

Hoạt động “ Cuồng Hoan x2”

 

HOẠT ĐỘNG 6:  NHÓM LỬA ĐẠI CHIẾN

Thời gian: 30/09 – 04/10

Nội dung:

 • Nhóm lửa đại chiến là hoạt động ngày lễ
 • 9h00 mỗi ngày bắt đầu, 2 tiếng sẽ tổng kết 1 lần, thời gian nhận quà trong vòng 1 tiếng. Kéo dài đến 21h00, tổng cộng 4 đợt tổng kết.
 • Điều kiện nhận quà: người chơi nạp thẻ đạt mức yêu cầu và server giành chiến thắng trong hoạt động nhóm lửa
 • Mỗi server đều có nhóm lửa của mình, người chơi nhận được đạo cụ từ hoạt động ngày lễ khác có thể nhóm lửa hoặc dập lửa Nhóm lửa tiêu hao cây đuốc, chỉ được dùng cho nhóm lửa của server mình tăng độ cháy. Dập lửa tiêu hao thùng nước, chỉ được dùng cho nhóm lửa của server khác, giảm độ cháy.

Hoạt động” Nhóm lửa”

HOẠT ĐỘNG 7:  TĂNG BẬC NHANH

Thời gian: 29/09 – 04/10

Yêu Cầu:  Người chơi có 7 ngày chưa đăng nhập liên tục( tính từ ngày mở event -  0h 29/09 trở về trước) và có cấp nhân vật từ LV 60 trở lên mới được tham gia

Nội dung:

 • Quá 7 ngày chưa đăng nhập, cấp nhân vật ≥ LV60 (Tất cả người chơi đều có hiển thị, nhưng chỉ có người chơi đủ điều kiện mới được tham gia, người chơi không đủ điều kiện sẽ không mở)
 • Nhiệm vụ chia làm 4 loại , hoàn thành nhiệm vụ 1 mới mở nhiệm vụ 2, nhiệm vụ hoàn thành sẽ xếp theo trạng thái nhận quà. Trạng thái xếp hạng như sau
 1. Nhiệm vụ đang làm không thể nhận
 2. Nhiệm vụ hoàn thành chưa nhận
 3. Nhiệm vụ chưa mở không thể nhận
 4. Nhiệm vụ hoàn thành đã nhận

     Hoạt động “Tăng Bậc Nhanh”

 

HOẠT ĐỘNG 8: ĐI ĐỂ TRỞ VỀ

Thời gian: 29/09 – 04/10

Yêu Cầu:  Người chơi có 7 ngày chưa đăng nhập liên tục ( tính từ ngày mở event -  0h 29/09 trở về trước) và có cấp nhân vật từ LV 60 trở lên mới được tham gia

Nội dung:

 • Quá 7 ngày chưa đăng nhập, cấp nhân vật ≥ LV60
 • Trong thời gian hoạt động, tích luỹ tiêu phí đạt mốc nhận phần thưởng tương ứng

Hoạt động “ Đi Để TRở Về”

Danh Hiệu “ Tái Xuất Giang Hồ”

Chat với chúng tôi