Kiếm Vũ
Top

QUÀ ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY

Sự kiện 17-03-2017

Thời gian: Sau khi mở server đến khi nhận hết Nội dung: Sau khi mở server,người chơi mỗi ngày đăng nhập đều có thể nhận phần...

Chat với chúng tôi