Kiếm Vũ
Top

Thiên Mệnh Thần Khí

  Ngày đăng : 06-03-2017

Thiên Mệnh Thần Khí là 1 hệ thống cách chơi đặc sắc bao gồm thu thập thần khí, chú linh trận pháp, kỹ năng BUFF thần khí.

【Kích hoạt thần khí】

Người chơi có thể thông qua VIP, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tích lũy đăng nhập và mở cấp để kích hoạt thần khí.Thần khí có thể tăng thuộc tính cho nhân vật, cũng có thể huyễn hóa ngoại hình.

【Chú linh thần khí】

Vào giao diện chú linh có thể chú linh trận pháp thần khí hiện tại, phải hao điểm linh khí.Sau khi chú linh trận pháp có thể tăng thuộc tính tương ứng.Sau khi chú linh đến cái cuối cùng còn có thể đột phá trận pháp, mở 1 trận pháp mới.

 

【Kỹ năng thần khí】

Kích hoạt thần khí đặc biệt còn có thể có kỹ năng BUFF thần khí đặc biệt. BUFF thần khí có nhiều loại, ví dụ giảm tốc, tăng sát thương, xuất huyết, choáng ... thích hợp trong các hoàn cảnh chiến đấu khác nhau.

Chat với chúng tôi