Kiếm Vũ
Top

Thương Thành

  Ngày đăng : 06-03-2017

【Vào Thương Thành】

Giao diện chính → Thương Thành

 

【Phân loại vật phẩm】

Trong Thương Thành, vật phẩm được chia thành 5 loại dựa theo loại tiền tệ sử dụng, lần lượt là: Vàng, Vàng khóa, Danh Vọng, Vinh Dự, Công Huân.

1 số vật phẩm có số lần giới hạn mua mỗi ngày hoặc số lần giới hạn mua vĩnh viễn.

Chat với chúng tôi