Kiếm Vũ
Top

TIÊU PHÍ RÚT HOÀN TRẢ

  Ngày đăng : 26-06-2017

Nội Dung: 

  1. Mỗi lần tích lũy tiêu phí vàng đạt yêu cầu nhận được 1 lần quay thưởng, tiêu phí càng nhiều thì số lần quay thưởng càng nhiều.
  2. Có cơ hội quay trúng phần trăm (%) HOÀN TRẢ của mức nạp bất kỳ, sau đó nếu nạp đúng mức nạp đó thì sẽ được hoàn trả phần trăm vàng.
  3. Nếu rút trúng cùng một mức nạp mà vẫn chưa tiến hành nạp thì sẽ được cộng dồn phần trăm (%).
  4. Ví dụ: Bạn rút lần đầu được hoàn trả 10% cho mức nạp 100 vàng (tạm thời chưa nạp vàng), quay lần nữa nhận được hoàn trả 25% cho mức nạp vàng đồng, hôm đó bạn nạp 100 vàng, sẽ được hoàn trả thêm 35 vàng vào nhân vật.
  5. Mỗi ngày reset lịch sử tiêu phí và lịch sử quay thưởng (gồm số lần quay thưởng chưa dùng, cơ hội hoàn trả chưa dùng)
  6. Vàng được tặng từ các hoạt động khác, không được tính vào hoạt động này

Danh sách lịch sử rút thưởng

Chat với chúng tôi