Kiếm Vũ
Top

Vấn Đáp

  Ngày đăng : 10-03-2017

【Mở hoạt động】

Hoạt động vấn đáp là cuộc thi tốc độ và trí lực.Sau khi vào hoạt động,mở đại sảnh hoạt động,vào hoạt động vấn đáp.

 

【Quy tắc】

Người chơi đứng ở khu vực giữa bắt đầu đọc câu hỏi.Mỗi câu hỏi đều có A và B để chọn, chọn A thì chạy đến khu vực A, chọn B thì chạy đến khu vực B, trong lúc vấn đáp có thể sử dụng tính năng tự động tìm đường.

【Hành động đặc biệt】

Gặp câu hỏi khó, có thể chọn trả lời theo người chơi hạng 1, sao chép lại đáp án.

【Phần thưởng】

Sau khi kết thúc hoạt động,dựa theo xếp hạng để phát thưởng, thành viên tham gia còn nhận được phần thưởng tham gia, ngoài ra trong một khu vấn đáp rút thăm 3 người chơi để phát phần thưởng ngẫu nhiên!

Chat với chúng tôi