Kiếm Vũ
Top

VÒNG QUAY MAY MẮN

  Ngày đăng : 30-03-2017

Vòng quay may mắn là sự kiện giúp chư vị đại hiệp mang về các vật phẩm giá trị.

- Thời gian: 00:00 ngày 30/03 - 23:59 ngày 01/04/2017

Trong thời gian sự kiện, đại hiệp nhấn biểu tượng VÒNG QUAY để mở giao diện Vòng Quay May Mắn và dùng 20 vàng cho 1 lần quay hoặc 188 vàng cho 10 lần quay. Khi quay sẽ có xác suất nhận được những vật phẩm sau: 

 • 30% vàng tích góp
 • 20% vàng tích góp
 • 10% vàng tích góp
 • Phiếu đổi
 • Đá khảm cấp 2
 • Túi tăng bậc
 • Túi tư chất
 • Túi đá tinh luyện
 • Mật phiếu hạp
 • Đá cường hóa

Ngoài ra, mỗi lượt quay đại hiệp sẽ nhận được 1 tích điểm. Tích điểm dùng để đổi các vật phẩm giá trị trong phần ĐỔI như:

 • Thời trang Thương Lan Kim Giáp
 • Túi trưởng thành
 • Túi tư chất
 • Hộp sách kỹ năng bị động
 • Đá level 4
 • Hộp sách kỹ năng
 • Túi tăng bậc
 • Rương thiên mệnh
 • Hồi sinh đan
 • Đá cường hóa

Chúc đại hiệp chơi game vui vẻ!

Chat với chúng tôi